Orvostan és gyógyszertan
 • Bio- / Gén technológia
 • Orvostan
 • Érzéstelenítés, szemészet
 • Sebészet, dermatológia
 • Nőgyógyászat / szülészet
 • Nyak-, orr-, fülgyógyászat
 • Belgyógyászat, ortopédia
 • Gyerekgyógyászat, munkaegészségügy
 • Röntgen-/ sugárgyógyászat
 • Urológia, fogászat, sportorvostan
 • Állatorvostan, pszichiátria
 • Gyógyászati- / labortechnika

Jog
 • Közjog / államjog
 • Polgári jog / magánjog
 • Szerződésjog / szerződések
 • okiratok
 • Ipari jogvédelem
 • Szabványjog/ szabványok
 • védjegyjog
 • mintaoltalom joga, kartelljog, szerzői jog

Lokalizálás
 • Ipar (szabályozások lokalizálása)
 • Szoftver-lokalizálás
 • Adatbankok
 • Content management rendszerek
 • Online segítség, weboldalak

Környezet
 • hulladékgazdálkodás
 • Szennyvíz
 • megújuló energiák
 • éghajlat, vízgazdálkodás
 • Környezetjog, környezetvédelem, környezeti technika

Gazdaság és pénzügy
 • Gazdaság, biztosítások
 • Közgazdaság, üzemgazdaság
 • Piackutatás, marketing
 • Általános pénzügyek

Média
 • PR-tevékenység
 • Vásárok, hirdetés

Szellem- és társadalomtudományok
 • Társadalom
 • Művészet és kultúra
 • Sport, turizmus és szabadidő

Egyéb iparágak
 • Ruházat / divat
 • Fafeldolgozás, bútor
 • Üveg, kerámiák, papír
 • Bőr, lábbeli, textil, óra / ékszer
 • Gumiabroncsipar, eszközök


Ipar és technológia
 • Építőipar
 • Építészet, magasépítés, mélyépítés
 • Vízépítés, út- és vasútépítés
 • Építőgépek, építési járművek
 • Építőanyag-ipar, épületfizika

Megújuló energiák 
 • Alternatív tüzelőanyagok
 • Geotermikus energia, napenergia
 • Vízenergia, biomassza, szélenergia

Bányászat és energia
 • Szén, atomenergia, gáz, ásványi olaj, áram
 • Általános energia-gazdálkodás és 
 • energia-technológia

Vegyi ipari
 • Vegyszerek / gyártás
 • Trágya, gumi / azbeszt
 • Műszálak, műanyagok

 Villamosipar
 • Villamos és háztartási készülékek
 • Elektronika, elektrotechnika
 • Vezetőlemez-technika / félvezető-technológia
 • Szórakoztató-elektronika

Járműgyártás / automatika 
 • Építőipari járművek, gépjárművek
 • Vasúti járművek, hajóépítés
 • Szellőzőrendszerek, hűtőberendezések
 • Fűtőkészülékek/ hőtechnika

Gép- / berendezés- / készülékgyártás
 • készülékgyártás, hajtótechnika
 • Automatizálás/ robottechnika
 • Nyomógépek, finommechanika
 • Szállítóberendezések, készülékgyártás
 • Hidraulika, műanyagtechnika
 • Gépgyártás, mechanika
 • mezőgazdasági gépek
 • Optikai készülékek
 • Pneumatika, szerszámgépek
 • Csomagológépek, hengerművek

Mérő- és vezérlő- és szabályozótechnika
 • Minőségbiztosítás
 • Általános minőségbiztosítás
 • Kalibrálás


Védelemtechnika
 • Munkavédelem
 • Tűzvédelem
 • Katasztrófavédelem
 • BiztonságtechnikaS Z A K T E R Ü L E T E I M: